quinta-feira, julho 31, 2014

Projecto Educativo Malaposta para 2014/15

Durante o Ano Lectivo de 2014/15 o Bica Teatro vai estar inserido no Projecto Educativo da Malaposta